Türk milletinin yeniden doğuşudur Cumhuriyet

Sabri Tekli / Mersin Tarsus OSB Yönetim Kurulu Başkanı

Cumhuriyetin 100’üncü yı­lında, kuruluşunun 30. yı­lını kutlayan Mersin Tarsus OSB üretmeye ve istihdam sağ­lamaya devam ediyor. 30 yıldır Cumhuriyetin ışığında “Üreten ve Eğiten” mottosu ile yolumu­za devam ediyoruz. Gazi Mus­tafa Kemal Atatürk ve silah ar­kadaşlarının verdiği mücade­le sonrasında çok zor şartlarda ilan edilen Cumhuriyet, Türk milletinin yeniden doğuşudur. Cumhuriyetin ilan edilmesinin üzerinden geçen 100 yılda ülke­miz gelişmeye ve büyümeye de­vam ediyor. Bizler de 30 yıldır üretim, istihdam ve eğitimle ül­kemizin büyümesine ve geliş­mesine katkı sağlıyoruz. Bu gu­rur hepimizin.

Cumhuriyetin değerlerine sa­hip çıkarak Gazi Mustafa Ke­mal Atatürk’ün emaneti olan Türkiye’yi ve Mersin’i büyüt­mek ve geliştirmek için devleti­mizin sağladığı imkanlar ve des­tekler çerçevesinde çalışmaları­mızı sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalar yapacaklarımızın teminatıdır. Cumhuriyetimi­ze, üretim, eğitim ve istihdam­la sahip çıkmaya devam edece­ğiz. Atatürk’ün önderliğinde bü­yük Türk Milleti’nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değer­leriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak so­rumluluğudur. 29 Ekim Cumhu­riyet Bayramı’mız kutlu olsun.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx