Ulusal Eğitim Bakanlığı’ndan özel okullarda yeni sınıf mevcudu kararı

Resmi Gazete’nin 3 Ağustos 2022 tarihli sayısında, ‘Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik’ yayımlandı.

YENİ DÜZENLEME

20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 48 inci unsurunun birinci fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“(1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, öteki okullarda 30’dan fazla olamaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik kararlarını Ulusal Eğitim Bakanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.