Bayana ve sıhhat çalışanlarına şiddetin önlenmesine ait kanun Resmi Gazete’de

Bayana ve sıhhat çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine dair Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kanuna nazaran, bayana ve sıhhat çalışanlarına karşı taammüden yaralama hatasının, vücut yahut ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan şahsa karşı ya da canavarca hisle işlenmesi halleri, katalog cürüm sayılacak. Taammüden öldürme, taammüden yaralama, tehdit, azap ve eziyet hatasının bayana karşı işlenmesi halinde cezası artırılacak. Taammüden öldürme hatasında ceza müebbet iken bu kabahatin bayana karşı işlenmesi halinde verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet mahpusa çıkarılacak. Kadına yönelik şiddete uygun hal indirimi kaldırılacak. Bu kapsamda, TCK’daki takdiri indirim nedenleri sonlandırılacak. Failin pişmanlık içermeyen davranışları, takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek. Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine ihtimam göstermesi, ekip elbise giymesi, kravat takması üzere duruşmadaki formu tavır ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak.

TAAMMÜDEN YARALAMAYA 6 AY MAHPUS CEZASI

Kolay tıbbi müdahale ile giderilebilecek taammüden yaralama cürmünün bayana karşı işlenmesi halinde cezanın alt sonu, 4 aydan 6 ay mahpusa yükseltilecek. Azap kabahatinin bayana karşı işlenmesi halinde cezanın 3 yıl olan alt hududu 5 yıl mahpusa çıkarılacak.

Sıhhat çalışanlarına yönelik şiddet hatalarında verilecek ceza ise 6’da 1’i oranına kadar artırılacak. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.